Kids en verkeer

Een stad die veilig is voor kinderen, is een stad die veilig is voor alle kwetsbare verkeersdeelnemers. Kinderen moeten weer zelfstandig naar school, naar sportclubs, naar naschoolse opvang en naar buurthuizen kunnen gaan. Als dat lukt, doen kinderen op jonge leeftijd weer voldoende verkeerservaring op. Bovendien is fietsen goed voor de gezondheid.

Vanuit deze gedachte wordt in een aantal gemeenten extra aandacht gegegeven aan de verkeersveiligheid rond scholen, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang en aan kindveilige (school-)routes. Veel ouders en scholen vinden de verkeerssituatie op en rond scholen onveilig. Deze extra aandacht moet de huidige vicieuze cirkel doorbreken: meer autogebruik = onveiliger = meer ongelukken = meer angstige ouders die de auto kiezen.

Voor de gemeente Delft heeft VHD Advies het project ‘Kinderen veiliger door Delft’ opgezet en daarin - samen met verschillende partners - uitvoering gegeven aan het wensbeeld van de gemeente: dat kinderen (en hun ouders!) weer vertrouwen hebben om per fiets of als voetganger naar school, sportclub of naschoolse opvang te gaan. Op diverse onderdelen van het probleem zijn deelprojecten gestart, waarbij het ging om:

Download hier de evaluatie van het project Kinderen veiliger door Delft.