Bereikbaarheid

Strandpendel Noordwijk (2008-2011)

Verantwoordelijk voor de opzet, uitwerking en uitvoering van een gemeentelijke buspendeldienst in het zomerseizoen tussen het strand/boulevard van Noordwijk en het parkeerterrein van BEUK.

Bereikbaarheid ZuidOost Delft (2005-2007)

Onderzoek voor de gemeente Delft naar de bereikbaarheid van het zuidoosten van Delft en het ontwerpen van een nieuwe verkeersstructuur , in afstemming met alle plannen en projecten die daar (zullen) worden uitgevoerd. 

Sluipverkeerwerende maatregelen Midden Delfland  (2003-2008)

Verantwoordelijk voor de totstandkoming van (bestuurlijk) draagvlak - binnen de (deel)gemeenten Delft, Overschie, Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland - voor het weren van sluipverkeer in het recreatiegebied Midden Delfland en het voeren van de projectleiding bij het onwerpproces en de uitvoering.

Lokaal Verkeers- en Vervoersplan Delft (2002-2005)

Begeleiden van het interactieve proces binnen de gemeente Delft voor de totstandkoming van een visie op "verkeer & vervoer in Delft" voor de periode 2005-2015 en de inbedding daarvan in de planvorming.

Menu