Kunstwerken

OV-tunnel Koninginnegracht, gemeente Den Haag (2009-2010)

Verantwoordelijk voor het procesmanagement van haalbaarheid, planvorming en ontwerp van een OV-tunnel op het traject van tramlijn 9.

Fietsviaduct A4, gemeente Den Haag (2007-2011)

Verantwoordelijk voor de totstandkoming van een ontwerp van een fietsviaduct over de A4, inclusief haalbaarheid en bestuurlijke besluitvorming.

Fietstunnel A13, gemeente Delft/gemeente Pijnacker-Nootdorp/stadsgewest Haaglanden/provincie Zuid-Holland (2004-2010)

Verantwoordelijk voor het verwerven van draagvlak en totstandkoming van een Voorlopig Ontwerp voor een fietstunnel onder de A13. Vanaf 2007 begeleiden van D&C contractvorming. Vanaf 2008 bewaking van planning, kosten en kwaliteit.

Spooronderdoorgang "De Put", gemeente Den Haag (2004-2005)

Opstellen van een Programma van Eisen en een risicoanalyse voor het veranderen van de spooronderdoorgang "De Put".

Menu