Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer, Stadsregio Rotterdam (2011-heden)

Verantwoordelijk voor het procesmanagement van de totstandkoming van een Kadernota Openbaar Vervoer voor de jaren 2012-2016, waarin de structuur van het OV-beleid wordt uitgewerkt, sturingsafspraken worden gemaakt met vervoerders en dat als richtlijn kan worden gebruikt voor nieuwe aanbestedingen.

Tunnelveiligheid, Stadsregio Rotterdam (2011-heden)

Verantwoordelijk voor het procesmanagement van het tot stand komen van een gedragen herziening van de eisen en maatregelen aangaande de brandveiligheid op de 16 ondergrondse metrostations in Rotterdam.

OV-tunnel Koninginnegracht, gemeente Den Haag (2009-2010)

Verantwoordelijk voor het procesmanagement van haalbaarheid, planvorming en ontwerp van een OV-tunnel op het traject van tramlijn 9.

Rijn Gouwelijn-West, gemeente Noordwijk (2007-2011)

Verantwoordelijk voor de lokale strategie en besluitvorming van dit provinciale project naar de totstandkoming van light rail van Gouda tot de kust.

Doorstromingsmaatregelen tram, gemeente Den Haag (2007-2010)

Verantwoordelijk voor de totstandkoming van doorstromingsmaatregelen op het Haagse tramnet, inclusief haalbaarheid en bestuurlijke besluitvorming.

OV Knoop Leyenburg, gemeente Den Haag/Projectorganisatie RandstadRail (2005-2009)

Verantwoordelijk voor het proces van uitwerking en realisering van een gecombineerde RandstadRail-halte en een busstation met goede overstap- en wachtvoorzieningen.

Tramlijn 16, gemeente Den Haag (2003-2004)

Verantwoordelijk voor het onderzoeken van de haalbaarheid en het proces van verkeerskundige, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de aanpassing van tramlijn 16, het verwerven van bestuurlijk en ambtelijk draagvlak binnen de gemeente en het informeren en mobiliseren van bewoners en winkeliers.

Raillijn 19, stadsgewest Haaglanden/gemeente Delft (2000-2006)

Verantwoordelijk voor het onderzoeken van de haalbaarheid en het proces van verkeerskundige, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van tramlijn 19 in Delft, het verwerven van bestuurlijk en ambtelijk dragvlak binnen de gemeente en het informeren en mobiliseren van bewoners en winkeliers.

HOV lijn 37, stadsgewest Haaglanden/gemeente Delft/gemeente Den Haag (2000-2004)

Verantwoordelijk voor het onderzoeken van de haalbaarheid en het proces van verkeerskundige, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van HOV lijn 37, het verwerven van bestuurlijk en ambtelijk draagvlak binnen de gemeente en het informeren en mobiliseren van bewoners en winkeliers.

Raillijn 3, stadsgewest Haaglanden/gemeente Den Haag (2000-2002)

Verantwoordelijk voor het onderzoeken van de haalbaarheid en het proces van verkeerskundige, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de tot RandstadRail opgewaardeerde tramlijn 3, het verwerven van bestuurlijk en ambtelijk draagvlak binnen de gemeente en het informeren en mobiliseren van bewoners en winkeliers.

RandstadRail - Beschikkingsrechten & Overeenkomsten, stadsgewest Haaglanden (2000-2002)

Verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van het verkrijgen van de beschikkingsrechten over gronden t.b.v. het Haaglandse gedeelte van RandstadRail en het voeren van de regie over het aangaan van overeenkomsten met publieke partijen.

Light Rail in de regio Wageningen, gemeente Wageningen/provincie Gelderland (2000)

Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de regio Wageningen/Ede/Veenendaal/Rhenen.

Menu