Verkeersveiligheid

Verkeersquiz, gemeente Delft (2005-2010)

Oganiseren en uitvoeren van een verkeersquiz voor basisschoolleerlingen in Delft.

Kindveilige routes, gemeente Delft (2003-2010)

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 'Kinderen veiliger door Delft', waarin een zevental deelprojecten zijn ondergebracht op het gebied van (verkeers)veiligheid en kinderen (aspecten: gedrag, educatie, handhaving, communicatie, infrastructuur en ruimtelijke ordening).

Menu